company incorporation poland

  + 48 570 978 609

  clients(at)lawyerspoland.eu

+ 48 570 978 609
clients(at)lawyerspoland.eu
Company Formation Poland

CHECK COMPANY
NAME AVAILABILITY (Step 1)Articles

Otworzyć firmę w Polsce

Updated on Monday 16th January 2017

Rate this article
5 5 1
based on 3 reviews


Tworzenie firmy w Polsce

Aby zasięgnąć informacji dotyczących do usług w zakresie tworzenia firmy w Polsce, zapraszamy do kontaktu z nami. W tym przypadku procedura obejmuje sporządzenie statutu, jak również przygotowywanie innych dokumentów wymaganych podczas zakładania firmy w Polsce, takich jak wzory podpisów, oświadczeń i specjalnych formularzy. Niektóre publiczne procedury notarialne są również wymagane przy otwieraniu firmy w Polsce. Również  siedziba firmy w Polsce jest potrzebna do odbierania poczty i celów podatkowych. Prowadzenie księgowości dla zarejestrowanej firmy w Polsce jest również obowiązkowe. Inwestorzy mają możliwość wyboru spośród różnych rodzajów polskich struktur firmowych.
 

Rodzaje firm w Polsce

Wielu przedsiębiorców decyduje się inwestować w Polsce wybierając Sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jako strukturę najbardziej odpowiednią dla ich celów biznesowych. Podobnie, jak w wielu krajach ten rodzaj struktury gospodarczej jest najbardziej popularny w Polsce. Jako szczegółowość, inkorporacja SP. z o.o wymaga minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5000 zł, z podziałem na akcje niezbywalne. Przynajmniej jednego akcjonariusza, jednego dyrektora i siedzibę niezbędną do stworzenia firmy w Polsce. Odpowiedzialność jej członków jest ograniczona przez ich wkład do kapitału.
 
Jeśli inwestorzy mają większy kapitał, mogą rozwijać biznes zwiększając jego kapitał przez zarejestrowanie swoich akcji na giełdzie, mogą wówczas zarejestrować polską S.A. (Spółka Akcyjna). W tym celu, konieczne jest zapewnienie kapitału w wysokości co najmniej 50.000 zł dla tego rodzaju firmy w Polsce. Odpowiedzialność jej członków jest ograniczona przez wkład do kapitału.
 
Inne formy podmiotów to partnerstwo. Obowiązkowe dla co najmniej dwóch stron łączących się w jedno przedsiębiorstwo. Istnieje kilka rodzajów spółek w Polsce, takie jak: jawna (gdzie wszyscy partnerzy są jednakowo odpowiedzialni za podmioty działań i mogą między sobą dzielić zyski) i komandytowe (utworzone przez komplementariusza i cichego partnera, który musi dostarczyć kapitał i z tego tytułu ma ograniczoną odpowiedzialność).
 
Polskie oddziały, filie lub biura przedstawicielskie są strukturami, które odnoszą się do firm zagranicznych, które mogą być otwierane w Polsce albo jako podmiot z podmiotem dominującym lub przedłużenie jednostki dominującej a nasi eksperci w tworzeniu spółki może pomóc klientom otworzyć żadnej z tych form biznesowych.
 

Procedura rejestracji w Polsce

Zakładanie firmy w Polsce wymaga co najmniej jednego akcjonariusza, wymaga się jednego dyrektora do utworzenia spółki w Polsce. Obowiązkowe również jest posiadanie stacjonarnego biura siedziby firmy.
 
Rejestracji firmy w Polsce można dokonać przy pomocy przedstawiciela prawnego wyznaczonego na pełnomocnika. Przed rozpoczęciem procesu rejestracji niezbędne jest otwarcie konto bankowego, gdzie zostanie złożony kapitał. Ta procedura może wymagać obecności założyciela firmy, ale możliwe jest również, że zagraniczny inwestor znajdzie bank w swoim własnym kraju, który może pomóc mu otworzyć rachunek bankowy w Polskim Banku Centralnym bez konieczności przyjazdu do Polski.
 
Po przygotowaniu powyższych procedur, inwestorzy zapraszani są do zarejestrowania się w Krajowym Rejestrze Sądowym, a następnie zarejestrowania się w Urzędzie Skarbowym. Ostatnia rejestracja jest wymagana w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP i czerpania z niego korzyści. Nasi specjaliści otwierania firmy w Polsce zapewniają doradztwo w zakresie podatku od osób prawnych i podatku od dywidendy wypłaconej przez przedsiębiorców w tym kraju.
 
Odliczanie VAT. Rejestracja firmy w Polsce dla celów VAT jest obowiązkowa tylko wtedy, gdy firma prowadzi działalność w dziedzinie, której podlega VAT. Wymaganymi dokumentami do rejestracji firmy w zakresie podatków w Polsce jest umowa spółki lub statut spółki, numer statystyczny, certyfikat REGON, odpis z KRS oraz zaświadczenie z banku.
 
Po uzyskaniu numeru NIP, przedsiębiorca musi zarejestrować się w ZUS oraz w Państwowej Inspekcji Pracy.
 
Główny Inspektorat Sanitarny musi zostać powiadomiony odnośnie zakładania firmy w Polsce, przedkładając zawiadomienie zawierające rodzaj, cele i adres nowo powstałej firmy.
 
Po rejestracji firmy w Polsce, firma może rozpocząć swoją działalność. W tym przypadku może okazać się konieczne zatrudnienie pracowników, dlatego  nowo powstała w Polsce firma może zatrudnić pracowników za pośrednictwem wyspecjalizowanych stron internetowych i agencji rekrutacyjnych. 
 

Przegląd Gospodarczy Polski

Gospodarka w Polsce rozwija się, głównie pod względem sektora prywatnego biznesu. Rząd Polski zachęca do inwestycji zagranicznych w Polsce, podpisując z wieloma krajami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i oferując szeroki wachlarz zachęt dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się przyjechać z zagranicy i założyć firmę w Polsce.
 
Według polskiego Urzędu Statystycznego, w 2008 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 21 000 zagranicznych firm. Jeśli chodzi o atrakcyjność, Polska jest ósmym krajem na szczycie preferencji zagranicznych inwestorów. Główne gałęzie przemysłu w Polsce motoryzacja, górnictwo, przemysł chemiczny, przemysł stoczniowy, przetwórstwo żywności, napojów i wyrobów włókienniczych. Szacuje się, że 36% kapitału zagranicznego jest inwestowane w produkcję. Pozostałe główne sektory, które przyciągają kapitał do Polski to usługi finansowe, transport, logistyka i transfer danych. Polskie rolnictwo to obszar, który zaczyna stanowić coraz bardziej atrakcyjne możliwości inwestycyjne. Ponadto, ze względu na wysokie tempo wzrostu polskiej gospodarki w ostatnich latach, rynek nieruchomości jest kolejnym obszarem, który zwrócił uwagę inwestorów. Niemcy są głównym inwestorem, jeśli chodzi o tworzenie spółek w Polsce.
 
Companyformationpoland.com jest częścią Bridgewest.eu, międzynarodowej sieci łączącej partnerów z całego świata, w tym naszych specjalistów doradzających w otwieraniu firm z Malty, naszych ekspertów doradzających w otwieraniu firm ze Słowacji i partnera polskiej kancelarii prawnej, którzy mogą zapewnić lokalną pomoc prawną dla zagranicznych inwestorów.
 
 

Spotkaj się z nami w Polsce

Zadzwoń do nas teraz w + 48 570 978 609 aby umówić się na spotkanie z naszych prawników w Polsce. 

Oferujemy:

- Efektywność kosztowa: konkurencyjne ceny formacji firma;

- Szybka odpowiedź na Twoje pytanie (maksymalnie 24 godzin);

- Za darmo i kompletne informacje prawne znajdujących się na stronie, do Państwa dyspozycji.

Contact us